Aktuality

  DOTACE NA MODERNIZACI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO OBCE A MĚSTA

  19.09.2018

  Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2019 je možno podávat  do konce října 2018.

  Je možné získat dotace ve výši až 2 mil. Kč a max. 50% způsobilých nákladů.

  PODPORA SPORTU A CHARITATIVNÍCH PROJEKTŮ

  27.08.2018

  Již několik let podporujeme projekt KOLA PRO AFRIKU a v rámci sportovních akcí společnosti Ridera Sport a.s. podporujeme také fond UNICEF.

  DOTACE OPPIK PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

  17.07.2018

  Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

  16.07.2017

  Nová zelená úsporám NZÚ je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním dotací.